1. ราชาวดี
2. สุพรรณิกา
3. บุหงาส่าหรี
4. ลีลาวดี
5. รสสุคนธ์
6. มะลิลา
7. มะลิวัลย์
8. จำปูน
9. เติมฝัน
10. รอกสายฟ้า
11. จันทร์กระพ้อ
12. จันทร์ผา
13. จันทร์ฉาย
14. จันทร์หอม
15. ดาวดึงส์
16. ดาวประดับ
17. ดาวกระจาย
18. ดาวเรือง
19. แสงพราว
      (ห้องอาหาร & คาราโอเกะ)
20. สำนักงาน
21. เรือนเสียงลม (เรือนใหญ่)

22. เรือนแสงดาว (Lobby)
23. ห้องนันทนาการ
24. เรือนแสงจันทร์
25. สระน้ำ
26. กิจกรรม
27. คอกม้า
28. สะพานเชือก
29. เขื่อน
30. ลามแคมป์ไฟ
31. รปภ.
32. หอโรยเชือก
33. สะพานเชื่อมในโครงการ
34. จอดรถ
35. รปภ.
36. ลานชมดาว (ที่กางเต๊นท์)
37. Loddy บ้านไทย
38. Pool Bar
39. สระน้ำจากุชชี่
40. สวนหิน
41. พื้นที่โครงการใหม่
ราชาวดี สุพรรณิกาี บุหงาส่าหรีี จำปูน ลีลาวดีีี รสสุคนธ์ มะลิลา มะลิวัลย์ แสงพราว เรือนแสงลม เติมฝัน จันทร์กระพ้อ จันทร์ผา จันทร์ฉาย ดาวดึงส์ ดาวประดับ จันทร์หอม ดาวเรือง ดาวกระจาย พื้นที่โครงการใหม่