บ้านระเบียงดาว การ์เด้น & รีสอร์ทบ้านระเบียงดาว การ์เด้น & รีสอร์ทบ้านระเบียงดาว การ์เด้น & รีสอร์ท

เรือลำใหญ่
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Package พักวันธรรมดา [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ ศุกร์ - เสาร์- ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ เสาร์-อาทิตย์ ] 2 คืน 3 วัน
Long Weekends / 1 คืน
Package 2 คืน ( Long Weekends )
ปีใหม่ ( ไม่มี Package )
Package 2 คืน ( ปีใหม่ )
9,000
10,000
15,000
17,000
16,000
12,000
18,000
13,000
19,000
8,000
10,000
14,000
16,000
15,000
11,000
16,000
12,000
18,000
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน

เรือลำกลาง
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Package พักวันธรรมดา [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ ศุกร์ - เสาร์- ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ เสาร์-อาทิตย์ ] 2 คืน 3 วัน
Long Weekends / 1 คืน
Package 2 คืน ( Long Weekends )
ปีใหม่ ( ไม่มี Package )
Package 2 คืน ( ปีใหม่ )
3,500
4,000
5,500
6,500
5,300
4,500
6,000
5,000
8,000
3,000
3,500
5,000
6,000
5,500
4,000
5,800
4,500
7,500
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

เรือลำเล็ก
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Package พักวันธรรมดา [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ ศุกร์ - เสาร์- ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ เสาร์-อาทิตย์ ] 2 คืน 3 วัน
Long Weekends / 1 คืน
Package 2 คืน ( Long Weekends )
ปีใหม่ ( ไม่มี Package )
Package 2 คืน ( ปีใหม่ )
3,000
3,500
5,500
6,500
5,300
4,000
6,000
4,500
6,500
2,800
3,000
4,500
5,000
4,700
3,500
5,500
4,000
6,000
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

บ้านเสียงลม
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Package พักวันธรรมดา [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ ศุกร์ - เสาร์- ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ เสาร์-อาทิตย์ ] 2 คืน 3 วัน
Long Weekends / 1 คืน
Package 2 คืน ( Long Weekends )
ปีใหม่ ( ไม่มี Package )
Package 2 คืน ( ปีใหม่ )
5,000
6,000
8,500
10,000
9,500
6,500
9,500
7,000
10,000
4,500
5,500
8,000
9,500
9,000
6,000
9,300
6,500
9,800
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน

บ้านเติมฝัน
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Package พักวันธรรมดา [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ ศุกร์ - เสาร์- ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ เสาร์-อาทิตย์ ] 2 คืน 3 วัน
Long Weekends / 1 คืน
Package 2 คืน ( Long Weekends )
ปีใหม่ ( ไม่มี Package )
Package 2 คืน ( ปีใหม่ )
3,500
4,000
5,000
6,000
5,500
4,500
6,500
5,000
7,500
3,300
3,800
4,500
5,500
5,000
4,000
6,000
4,500
7,000
รวมอาหารเช้า สำหรับ 4 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 4 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 4 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 4 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 4 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 4 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 4 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 4 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 4 ท่าน

บ้านเดี่ยวเชิงเขา
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Package พักวันธรรมดา [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ ศุกร์ - เสาร์- ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ เสาร์-อาทิตย์ ] 2 คืน 3 วัน
Long Weekends / 1 คืน
Package 2 คืน ( Long Weekends )
ปีใหม่ ( ไม่มี Package )
Package 2 คืน ( ปีใหม่ )
1,500
2,000
2,500
3,500
3,000
2,300
4,000
2,500
4,500
1,300
1,700
2,500
3,000
2,800
2,000
3,500
2,300
4,000
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

เต้นท์ / เต้นท์เขาใหญ่ (เทอเรส) / เต้นท์ใหญ่
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Long Weekends / 1 คืน
400 /1,000 / 2,000
500 /1,500 / 2,500
700 /2,000 / 3,500
-
-
-
รวมอาหารเช้า
รวมอาหารเช้า
รวมอาหารเช้า

เรือนไก่ฟ้า (ชาย) / เรือนแคทรียา (หญิง)
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Long Weekends / 1 คืน
4,500
6,000
7,000
-
-
-
รวมอาหารเช้า
รวมอาหารเช้า
รวมอาหารเช้า

© Copyright 2007 Rabiangrtalay Co., Ltd. All Right Reserved.
Eng Thai